CardApp

WYZWANIE

Niewydolność serca to niemal epidemia, która prowadzi w UE oraz USA do ponad 4 milionów hospitalizacji rocznie. Ponad 60% takich sytuacji poprzedzonych jest przewodnieniem organizmu pacjenta, które nie zostało zauważone.

ROZWIĄZANIE

Aplikacja CardApp pozwala wcześnie zdiagnozować przewodnienie oraz włączyć działania zapobiegawcze. Dedykowany algorytm analizuje wyniki pacjenta, które ten uzyskał samodzielnie w domu. Dzięki podstawowym urządzeniom takim jak ciśnieniomierz, waga czy krokomierz pacjent przeprowadza wszystkie badania, potrzebne do aplikacji CardApp. Wyniki mogą zostać wpisane ręcznie do systemu lub automatycznie poprzez technologię Bluetooth, jeśli pacjent posiada takie urządzenia.

TECHNOLOGIA

Aplikacja mobilna (Android) dla pacjenta została stworzona, aby zbierać dane dotyczące jego stanu zdrowia. Po wprowadzeniu danych pacjent wysyła je do naszego systemu. Dedykowany algorytm ocenia ryzyko zaostrzenia stanu pacjenta i powiadamia personel medyczny w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od normy. Aplikacja internetowa dla personelu medycznego (Java, Spring, PostgreSQL, AngularJS) umożliwia przeglądanie danych pacjenta i automatyczne ustalanie poziomów ryzyka dla poszczególnych pacjentów.

MedStar ciąża

WYZWANIE

Ciąża powinna być magicznym okresem oczekiwania na przyjście na świat nowego członka rodziny. Niestety, często jest to również czas niepewności i dużego stresu. MedStar Ciąża został stworzony w celu ułatwienia zbierania danych medycznych i udostępniania ich personelowi medycznemu.

ROZWIĄZANIE

Aplikacja mobilna MedStar Ciąża została stworzona z myślą o przyszłych mamach. Z MedStar Ciąża będziesz mogła zapisać najważniejsze informacje dotyczące twojej ciąży, w swoim telefonie. Jeśli chcesz zbierać i monitorować najważniejsze dane zdrowotne związane z twoją ciążą, systematycznie monitorować i liczyć kopnięcia twojego maluszka, pilnować daty następnej wizyty lub po prostu monitorować swoją wagę w ciąży to jest idealne rozwiązanie dla ciebie.

TECHNOLOGIA

MedStar Ciąża jest mobilną aplikacją na Androida. Eleganckie wzornictwo przygotowane w oparciu o zasady Google Material Design. MedStar Ciąża używa szyte na miarę RESTowe API do przechowywania i pobierania danych z serwera MedStar w chmurze. MedStar jest obsługiwany przez PostgreSQL DBMS na backendzie i dedykowaną aplikację Java Spring. Ze względów bezpieczeństwa transmisja danych jest zabezpieczona szyfrowaniem SSL.

MaSC - modelowanie i symulacja dla ochrony przed zagrożeniami CBRN

WYZWANIE

Projekt MaSC był badaniem przeprowadzonym w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony w zakresie ochrony przed zagrożeniami CBRN  (chemiczno, biologiczno radiologiczne) w celu opracowania systemu modelowania i symulacji dla badawczo-rozwojowej polityki obejmującej ocenę architektury systemu ochrony przed zagrożeniami CBRN.

ROZWIĄZANIE

Narzędzie do definiowania operacyjnych scenariuszy (część systemu MaSC) pozwala na przygotowanie odpowiednich danych (dane operacyjne w scenariuszu włącznie z np. danymi zagrożeń CBRN, danymi środowiskowymi, tłem tematycznym scenariusza) dla innych narzędzi MaSC. Przekształca wejściowe pliki CABIS silnika symulacji zagrożeń CBRN na format MaSC XML i wizualizację profili stężeń, przy użyciu środowiska 3D.

TECHNOLOGIA

Narzędzie MaSC OSDT zostało zaimplementowane przy użyciu Java8, dla aplikacji komputerowych i technologii JavaFX do stworzenia GUI. Wykorzystuje framework NASA World Wind do wizualizacji danych GIS w 3d i obliczania powierzchni analitycznych. Dane są przechowywane przy użyciu bazy danych PostgreSQL, w tym rozszerzenia PotGIS i Geoserver dla dostarczania danych przestrzennych.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

WYZWANIE

Kwestie ochrony danych i prywatności są jednymi z głównych obaw naukowców, inżynierów i zwykłych użytkowników. Produkcji wrażliwych danych cyfrowych jest coraz powszechniejsze. Pomimo pozornej dostępności wiedzy na temat różnych metod ochrony, narzędzi i technologii, to nadal trudno jest wybrać najbardziej odpowiednie. Jeszcze trudniej jest porównać i uzasadnić, które rozwiązanie jest najlepsze dla danego problemu, środowiska lub poziomu zaawansowania użytkownika..

ROZWIĄZANIE

Bazując na technologii ochrony prywatności (PET) metodologii oceny dojrzałości opracowanych przez Agencje Unii Europejskiej dla Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) wdrożony projekt stanowi repozytorium przeprowadzonych ocen i wspiera metodykę poprzez przeprowadzenie krok po kroku, przyjazny wizualnie, wspólny proces oceny dojrzałości.

TECHNOLOGIA

Portal PET wykorzystuje ramy Sring Java jako główny element infrastruktury dla logiki biznesowej danych. Zapewnia również RESTowe API dostępu do danych. W warstwie danych PostgreSQL służy do obsługi i zarządzania zestawami danych zgromadzonych na portalu. Nakładka jest implementowana za  pomocą Google Angularjs 2.0 i biblioteki MDL komponentów UI

MedStar PLATFORMA TELEMEDYCZNA

WYZWANIE

Wielu niepotrzebnych wizyt pacjentów w szpitalu i lokalnych klinikach można łatwo uniknąć. W efekcie znaczne oszczędności w opiece zdrowotnej można uzyskać dzięki technologii ICT służącej do zdalnego monitorowania pacjentów, konsultacji i analizy danych dotyczących zdrowia.

ROZWIĄZANIE

Telemedyczna platforma MedStar składa się z internetowej aplikacji dla personelu medycznego i mobilnej aplikacji dla pacjentów. Umożliwia gromadzenie, analizę i wizualizację różnych danych i obserwacji medycznych pacjentów, na podstawie przypisanego scenariusza leczenia.

TECHNOLOGIA

Frontend aplikacji internetowej został zrealizowany za pomocą Google Angular 1.x, tematu Twitter Bootstrap UI i niestandardowych modułów JavaScript. Backend serwera MedStar zapewnia dostęp do repozytorium danych PotgreSQL przez RESTowe API zaimplementowane przy użyciu Java EE. Aby rozwijać aplikację mobilną Android SDK zostało wsparte przez zewnętrzne biblioteki open-source. Dodatkowo, aby umożliwić wideo konsultacje wykorzystano protokół WebRTC. Komunikacji z zewnętrznymi sensorami medycznymi zapewnia Bluetooth 2.0 i BLE. Bezpieczną transmisję danych umożliwia protokół SSL.